Visie

De uitwerking van het recreatie en groen-gebied in de Kalvenne te Tremelo is een opportuniteit om onze lokale werking te verankeren met de bouw van een nieuw lokaal en daarbijkomstig onze doelgroep te vergroten. Door ons fundamenteel te vestigen binnen het gebied de Kalvenne, willen we bijdragen aan het uitwerken van deze zone tot recreatieve, sportieve en groene long binnen het centrum van Tremelo. Met een eigen jeugdheem kunnen we een volwaardige stempel drukken als vereniging, en een plaats bieden voor iedereen. Via verhuur van het verblijf in weekends en vakantie periodes willen we de regio verder promoten. Andere verenigingen zullen ook gebruik kunnen maken van de infrastructuur en de terreinen zullen fungeren als ontmoetingsplaats voor de buurt.